Мобільний додаток
перейти перейти
Новини

Ласкаво просимо до Прес-центру ПУМБ! У цьому розділі Ви можете ознайомитись з останніми новинами банку і аналітичними матеріалами про фінансовий ринок.

Представники ЗМІ можуть отримати коментарі керівництва та експертів банку щодо продуктів та послуг ПУМБ, про ситуацію на українському фінансовому ринку, зв'язавшись із співробітниками Прес-служби.

ПУМБ повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів
19 березня 2015
Отримати на e-mail {title} - банк ПУМБ

Повідомляємо Вас про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” (далі – Банк).

Збори відбудуться 20 квітня 2015 року за місцезнаходженням Банку (в приміщенні Київського Головного офісу Банку): 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4 (зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

Початок Зборів об 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись 20 квітня 2015 року з 10:30 до 10:55 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2015 року.

Порядок денний:

  1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів.
  2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку (включаючи його дочірні підприємства) за 2014 рік.
  3. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку (включаючи його дочірні підприємства) за 2014 рік.
  4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2014 рік та прийняття рішень за результатами їх розгляду.
  5. Звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік та прийняття рішень за результатами їх розгляду.
  6. Звіт Спостережної ради Банку за 2014 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
  7. Про розподіл прибутку Банку за 2014 рік.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

  • Акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку.
  • Представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Банку (в приміщенні Київського Головного офісу Банку): 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у робочі дні тижня з 9.00 до 18.00 години.

Телефон для довідок: (044) 231-71-99 (вн.8292). Контактна особа: Гетьман А.Д.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПУМБ» (тис. грн.) *

Найменування показника

Період

звітний (2014)

попередній (2013)

Усього активів

36 490 623

31 864 033

Основні засоби

1 485 417

1 329 585

Довгострокові фінансові інвестиції

295 051

295 051

Запаси

228 234

225 255

Сумарна дебіторська заборгованість

157 942

282 589

Грошові кошти та їх еквіваленти

4 304 942

4 227 709

Нерозподілений прибуток

1 525 566

1 456 201

Власний капітал

5 704 041

5 542 076

Статутний капітал

3 427 350

3 427 350

Довгострокові зобов'язання

4 618 384

1 204 599

Поточні зобов'язання

26 158 554

25 146 591

Чистий прибуток (збиток)

55 042

509 745

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14 323 880

14 323 880

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 493

4094

* Застереження: зазначена вище інформація за 2014 рік наведена виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Спостережна рада Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.

Новини банку

Підписатися на розсилку

Далі
Будь ласка, заповніть це поле

Отримати на e-mail

Введіть Вашу електронну адресу

Будь ласка, погодьтеся на обробку персональних даних Будь ласка, введіть e-mail

Новину відправлено

{title} - банк ПУМБ

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!

+
arrow

Зворотний зв'язок