• Приватним клієнтам
  • Для бізнесу
  • Персона
  • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Працюємо для вас
Управління ризиками

Основне завдання ризик-менеджменту – профілактика виникнення ризиків, мінімізація шкоди, заподіяної ризиками, максимізація додаткового прибутку, отриманого в результаті управління ризиками.

Це завдання в ПУМБ виконується за допомогою:
  • дослідження можливих наслідків діяльності в ризиковій ситуації та ідентифікації реальних ризиків;
  • розробки заходів з уникнення розміру збитків від впливу ризикових факторів і непередбачених обставин за допомогою аналізу негативного впливу «критичних» сценаріїв на діяльність банку в цілому;
  • реалізації системи адаптації та толерантності до ризиків.

Наглядова рада і Правління ПУМБ особливу увагу приділяє розвитку діяльності з управління ризиками та їхньої мінімізації. Традиційний підхід до управління ризиками заснований на виконанні регулятивних вимог Національного банку України, а також на апробації і впровадженні найкращих світових практик в частині оцінки та управління ризиками.

Зворотний зв'язок