Мобільний додаток
перейти перейти

Врегулювання простроченої заборгованості та захищена категорія осіб

Умовами за яких Банк розпочинає діяльність з врегулювання Простроченої заборгованості є:
 • наявність підстави для роботи з Боржником – Прострочена заборгованість;
 • порушення строку виконання зобов’язань Позичальником, починаючи з дня, наступного за датою сплати обов’язкового щомісячного платежу за Кредитним договором.

Для забезпечення своєчасного погашення кредитної заборгованості проводиться попереджувальна робота з Позичальником, у рамках стратегії роботи ДСК. Позичальнику у встановлені строки в автоматичному режимі відправляється SMS-повідомлення з інформацією про дату внесення і суму платежу за кредитом.

Взаємодія при роботі з врегулювання Простроченої заборгованості

Для взаємодії з Боржником при роботі з врегулювання Простроченої заборгованості можуть бути застосовані наступні засоби:

 • безпосередня взаємодія (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі);
 • надсилання поштових відправлень;
 • надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації.
Порядок Відступлення права вимоги
 • Рішення про доцільність проведення операції Відступлення права вимоги  узгоджується Колегіальним Органом Банку.
 • За фактом прийняття рішення Колегіального Органу Банку про Відступлення права вимоги простроченого боргу, проводяться дії відповідно до внутрішніх процедур Банку.
 • Протягом 10 робочих днів, з дати Відступлення права вимоги за Кредитним договором новому кредитору, Банк зобов’язаний повідомити Боржника у спосіб, визначений п. 2.2.1. Документу та/або передбачений Кредитним договором, про такий факт та про передачу персональних даних Боржника, а також надати інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку – номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).
Умови, за яких Банк здійснює Відступлення права вимоги за Кредитним договором новому кредитору

Відступлення прав вимоги може застосовуватися до Кредитних договорів Боржників, щодо яких проведена робота по врегулюванню Простроченої заборгованості згідно Стратегії роботи Банку зі стягнення шляхом:

 • безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі);
 • надсилання поштових відправлень;
 • надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації.
Порядок та спосіб погашення Простроченої заборгованості

Порядок погашення Простроченої заборгованості визначається згідно до законодавства України. У разі здійснення Боржником платежу Простроченого боргу для виконання зобов’язань за Кредитним договором, ця сума погашає вимоги кредитора у послідовності передбаченій Кредитним договором.

Боржник при врегулюванні Простроченого боргу може самостійно обрати будь-який зручний спосіб погашення Простроченого боргу:

 • шляхом внесення платежу через касу Банку;
 • шляхом внесення платежу через термінал;
 • шляхом перерахування коштів за допомогою інтернет-банкінгу;
 • будь-яким іншим шляхом для перерахування коштів.

Боржник при врегулюванні Простроченої заборгованості повинен повідомити Банк про те, що його інтереси при врегулюванні Простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник шляхом звернення до відділення Банку з належним чином оформленими підтвердними документами, що підтверджують особу та право представляти інтереси Боржника уповноваженому представнику.

Захищена категорія споживачів

Згідно змін до Закону України «Про споживче кредитування», якими доповнюються вимоги щодо врегулювання простроченої заборгованості із захищеною категорією клієнтів.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування кредитодавець, колекторські компанії, залучені кредитодавцем на договірних засадах, до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, зобов’язані дотримуватися додаткових вимог щодо етичної поведінки стосовно захищеної категорії клієнтів.

До захищеної категорії клієнтів належать:

 • військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;
 • військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;
 • члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
 • особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти.

Підтвердними документами про належність споживача до захищеної категорії є:

 • для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, – підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком №2 до Закону України «Про споживче кредитування»;
 • для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, – посвідчення інваліда війни;
 • для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, – посвідчення члена сім’ї загиблого;
 • для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, – інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Втрата належності до захищеної категорії осіб

Про втрату належності до захищеної категорії осіб, клієнт повинен повідомити Банк протягом 30 календарних днів.

Щодо належності до захищеної категорії споживач може повідомити особисто, також про це можуть повідомити його близькі особи, представники, спадкоємці, поручителі або майнові поручителі за допомогою контактних даних зазначених у переліку контактних даних Банку.

Перелік контактних даних Банку

Перелік контактних даних Банку, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії (у разі залучення колекторської компанії до врегулювання Простроченої заборгованості) та надання документів щодо належності до захищеної категорії осіб:

 • місцезнаходження та поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;
 • ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 14282829;
 • контактні номери:
  +38 044 290 7 290
  +38 096 290 7 290
  +38 050 290 7 290
  +38 093 290 7 290
 • ел. адреса: [email protected]
 • посилання на сайт: https://about.pumb.ua
 • Перелік відділень, які працюють на поточну дату, розташований за посиланням.
arrow

Зворотний зв'язок