Мобільний додаток
перейти перейти

Врегулювання простроченої заборгованості

Умовами за яких Банк розпочинає діяльність з врегулювання Простроченої заборгованості є:
 • наявність підстави для роботи з Боржником – Прострочена заборгованість;
 • порушення строку виконання зобов’язань Позичальником, починаючи з дня, наступного за датою сплати обов’язкового щомісячного платежу за Кредитним договором.

Для забезпечення своєчасного погашення кредитної заборгованості проводиться попереджувальна робота з Позичальником, у рамках стратегії роботи ДСК. Позичальнику у встановлені строки в автоматичному режимі відправляється SMS-повідомлення з інформацією про дату внесення і суму платежу за кредитом.

Взаємодія при роботі з врегулювання Простроченої заборгованості

Для взаємодії з Боржником при роботі з врегулювання Простроченої заборгованості можуть бути застосовані наступні засоби:

 • безпосередня взаємодія (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі);
 • надсилання поштових відправлень;
 • надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації.
Порядок Відступлення права вимоги
 • Рішення про доцільність проведення операції Відступлення права вимоги  узгоджується Колегіальним Органом Банку.
 • За фактом прийняття рішення Колегіального Органу Банку про Відступлення права вимоги простроченого боргу, проводяться дії відповідно до внутрішніх процедур Банку.
 • Протягом 10 робочих днів, з дати Відступлення права вимоги за Кредитним договором новому кредитору, Банк зобов’язаний повідомити Боржника у спосіб, визначений п. 2.2.1. Документу та/або передбачений Кредитним договором, про такий факт та про передачу персональних даних Боржника, а також надати інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку – номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).
Умови, за яких Банк здійснює Відступлення права вимоги за Кредитним договором новому кредитору

Відступлення прав вимоги може застосовуватися до Кредитних договорів Боржників, щодо яких проведена робота по врегулюванню Простроченої заборгованості згідно Стратегії роботи Банку зі стягнення шляхом:

 • безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі);
 • надсилання поштових відправлень;
 • надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації.
Порядок та спосіб погашення Простроченої заборгованості

Порядок погашення Простроченої заборгованості визначається згідно до законодавства України. У разі здійснення Боржником платежу Простроченого боргу для виконання зобов’язань за Кредитним договором, ця сума погашає вимоги кредитора у послідовності передбаченій Кредитним договором.

Боржник при врегулюванні Простроченого боргу може самостійно обрати будь-який зручний спосіб погашення Простроченого боргу:

 • шляхом внесення платежу через касу Банку;
 • шляхом внесення платежу через термінал;
 • шляхом перерахування коштів за допомогою інтернет-банкінгу;
 • будь-яким іншим шляхом для перерахування коштів.

Боржник при врегулюванні Простроченої заборгованості повинен повідомити Банк про те, що його інтереси при врегулюванні Простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник шляхом звернення до відділення Банку з належним чином оформленими підтвердними документами, що підтверджують особу та право представляти інтереси Боржника уповноваженому представнику.

Перелік контактних даних

Перелік контактних даних Банку, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії (у разі залучення колекторської компанії до врегулювання Простроченої заборгованості):

 • місцезнаходження та поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;
 • ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 14282829;
 • номер: +38 044 290 7 290
  +38 096 290 7 290
  +38 050 290 7 290
  +38 093 290 7 290
 • ел. адреса: [email protected]
 • посилання на сайт: https://about.pumb.ua
arrow

Зворотний зв'язок