Мобільний додаток
перейти перейти
  • Приватним клієнтам
  • Для бізнесу
  • Персона
  • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Працюємо для вас
Корпоративне управління

У ПУМБ діє ефективна система корпоративного управління, яка відповідає всім вимогам українського законодавства, а також найкращим міжнародним стандартам і практикам.

Діюча модель корпоративного управління забезпечує високий рівень організації, що підтверджується бездоганною репутацією банку на ринку. В основі діяльності ПУМБ лежать ефективні функції контролю і управління ризиками, а також своєчасне реагування на законодавчі зміни.

Структура органів корпоративного управління:
Created with Sketch. Загальні збори акціонерів Наглядова рада Правління Комітет з управління активами і пасивами Тарифно-комерційний комітет Кредитний комітет Комітет з управління операційними ризиками Технологічний комітет Комітет з етики та ділової поведінки Комітет з питань фінансового моніторингу Кредитна рада Департамент внутрішнього аудиту Правління Голова правління, СЕО Корпоративний бізнес Заступник Голови Правління Роздрібний бізнес Заступник Голови Правління Розвиток бізнесу Заступник Голови Правління Інвестиційний бізнес та фінансова служба Заступник Голови Правління – фінансовий директор Управління ризиками Заступник Голови Правління Управління з протидії легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом Управління персоналом Заступник Голови Правління Управління проблемними активами Заступник Голови Правління Розвиток мережі та служба інкасації Заступник Голови Правління Операційна діяльність Заступник Голови Правління Безпека Заступник Голови Правління Юридична служба Маркетинг та комунікації
Статут
  • Чинний статут
  • Архів
Повідомлення про намір скористатися правом на вимогу обов’язкового продажу акцій АТ «ПУМБ»
Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій АТ "ПУМБ"
Ліцензії

Діяльність банку регулюється і контролюється Національним банком України (НБУ).

ПУМБ був зареєстрований НБУ 23 грудня 1991 року, а його банківська ліцензія з необмеженим терміном дії була повторно видана 6 жовтня 2011 року. Банк уповноважений здійснювати різні банківські операції в рамках чинного законодавства України та виданої йому банківської ліцензії.

Зворотний зв'язок