Мобільний додаток
перейти перейти

ПУМБ має ефективну систему управління ризиками, що відповідає вимогам Національного банку України. Банк управляє не тільки ризиками, притаманними банківській діяльності, але й соціальними та екологічними ризиками, дотримуючись моделі трьох ліній захисту. На першій лінії захисту знаходяться бізнес- та підтримуючі підрозділи банку. На другій лінії – підрозділи ризик-менеджменту та комплаєнс. На третій – Департамент внутрішнього аудиту проводить оцінку ефективності системи управління ризиком підрозділами першого і другого рівнів захисту та оцінку ефективності системи внутрішнього контролю.

3 лінії захисту забезпечують:

  • Виявлення ризиків. Структурні підрозділи банку, що здійснюють банківські операції та забезпечують їх підтримку, залучені в процес ідентифікації, оцінки та моніторингу ризиків, виконують вимоги внутрішніх нормативних документів щодо управління ризиками, а також враховують рівень ризику при здійсненні операцій.
  • Управління ризиками. Ризик-менеджмент і Управління комплаєнс-контролю розробляють механізми управління ризиками, методологію, проводять оцінку та моніторинг рівня ризиків, готують звітність щодо ризиків, здійснюють агреговану оцінку ризиків, оцінюють співвідношення ризику до встановленого ризик-апетиту.
  • Внутрішній аудит. Проводить незалежну оцінку ефективності системи управління ризиками, корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, виявляє порушення і дає пропозиції щодо вдосконалення системи управління ризиками.

Політика управління ризиками

arrow

Зворотний зв'язок