Мобільний додаток
перейти перейти
  • Приватним клієнтам
  • Для бізнесу
  • Персона
  • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні

ПУМБ має ефективну систему управління ризиками, що відповідає вимогам Національного банку України. Банк управляє не тільки ризиками, притаманними банківській діяльності, але й соціальними та екологічними ризиками, дотримуючись моделі трьох ліній захисту. На першій лінії захисту знаходяться бізнес – та підтримуючі підрозділи банку. Вони відповідають за виявлення та оцінку ризиків, застосування управлінських заходів та звітності за ними. На другій лінії – підрозділи ризик-менеджменту та комплаєнс. На третій Департамент внутрішнього аудиту проводить оцінку ефективності системи управління ризиком підрозділами першого і другого рівнів захисту та оцінку ефективності системи внутрішнього контролю.

3 лінії захисту забезпечують:

  • Ухвалення ризиків. Структурні підрозділи банку готують і здійснюють банківські операції, залучені в процес ідентифікації, оцінки та моніторингу ризиків, виконують вимоги внутрішніх нормативних документів щодо управління ризиками, а також враховують рівень ризику при підготовці операцій.
  • Управління ризиками. Ризик-менеджмент і комплаєнс розробляють механізми управління ризиками, методологію, проводять оцінку та моніторинг рівня ризиків, готують звітність за ризиками, здійснюють агрегування ризиків, розраховують розмір вимог до сукупного капіталу.
  • Внутрішній аудит. Проводить незалежну оцінку якості діючих процесів управління ризиками, виявляє порушення і дає пропозиції щодо вдосконалення системи управління.

Зворотний зв'язок