Мобільний додаток
перейти перейти
В рамках своєї компетенції Правління:
  • діє від імені Банку;
  • підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Банку, організовує виконання їх рішень;
  • реалізовує стратегію та бізнес-план розвитку Банку;
  • несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на кожного з них.

Керує роботою Правління Голова правління банку.

Чинна редакція Положення про Правління Банку:

    Положення про Правління (розміщено 12.01.2022 р., набрало чинності 11.01.2022 р.)

Чинна редакція Положення про винагороду Правління Банку:

    Положення про винагороду членів Правління АТ ПУМБ (розміщено 09.03.2021 р.)

    Звіт про винагороду членів Правління 2022 рік

    Звіт про винагороду членів Правління 2021 рік

    Звіт про винагороду членів Правління 2020 рік

arrow

Зворотний зв'язок