Мобільний додаток
перейти перейти
В рамках своєї компетенції Правління:
  • діє від імені Банку;
  • підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Банку, організовує виконання їх рішень;
  • реалізовує стратегію та бізнес-план розвитку Банку;
  • несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на кожного з них.

Керує роботою Правління Голова правління банку.

Чинна редакція Положення про Правління Банку:

    Положення про Правління (розміщено 12.01.2022 р., набрало чинності 11.01.2022 р.)

Чинна редакція Положення про винагороду Правління Банку:

    Положення про винагороду членів Правління АТ ПУМБ (розміщено 09.03.2021 р.)

    Звіт про винагороду членів Правління 2021 рік

    Звіт про винагороду членів Правління 2020 рік

arrow

Зворотний зв'язок