Мобільний додаток
перейти перейти
Правління

є колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Банку.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Ради.

Чинна редакція Положення про Правління Банку:

    Положення про Правління

Винагорода членів Правління АТ «ПУМБ»

    Положення про винагороду членів Правління АТ «ПУМБ»

Звіт про винагороду членів Правління АТ «ПУМБ»

    Звіт про винагороду членів Правління 2022 рік

    Звіт про винагороду членів Правління 2021 рік

    Звіт про винагороду членів Правління 2020 рік

Комітети Правління АТ «ПУМБ»

З метою розподілу сфер відповідальності та максимізації ефективності роботи Правління в усіх напрямах в АТ «ПУМБ» функціонують наступні комітети:

Кредитна рада та Кредитний комітет.

Основні функції кредитних органів Банку:

 • розгляд та прийняття встановленого рівня кредитного ризику за активними операціями Банку в рамках своїх повноважень;
 • затвердження структури кредитної угоди, внесення до неї зміни;
 • проведення моніторингу якості кредитного портфеля Банку; 
 • здійснення на періодичній основі перегляд умов кредитування;
 • здійснення контролю за адекватною оцінкою рівня кредитного ризику та обсягу резервів за активними операціями Банку;
 • розглядати результати проведених стрес-тестувань кредитних ризиків, надавати оцінку стосовно впливу можливої реалізації стрес-сценаріїв на діяльність Банку та приймати рішення щодо необхідності розробки і впровадження заходів з мінімізації/уникнення ризиків;
 • розглядати і затверджувати стандарти кредитних продуктів, приймати рішення про впровадження нових кредитних продуктів в Банку у випадках, передбачених «Політикою запровадження нових продуктів і значних змін в діяльності АТ ПУМБ», а також внесення змін до стандартів продуктів;

Комітет з управління активами та пасивами

Основні функції Комітету з управління активами і пасивами:

 • підтримка і підвищення якості процесів формування стратегії та бізнес-плану ПУМБ, забезпечення виконання планових показників банку шляхом розробки відповідних політик, формування проектів управлінських рішень та їхнє ухвалення в рамках своєї компетенції;
 • максимізація прибутку та вартості капіталу ПУМБ, забезпечення довгострокового ефективного функціонування банку;
 • мінімізація ризиків шляхом безпосереднього прийняття рішень з управління ризиками ліквідності, процентним та валютним ризиками, ринковими ризиками та всіма ризиками на рівні агрегованих показників;
 • забезпечення функціонування процесу оптимізації співвідношення прибутковості та ризику банківських операцій.

Проектний комітет

Технологічний комітет

Комітет з управління операційним ризиком

Комітет з питань фінансового моніторингу

Комітет з етики та ділової поведінки

Тарифно-комерційний комітет

Комітет з питань управління непрацюючими активами

arrow

Зворотний зв'язок