Мобільний додаток
перейти перейти
Правління

є колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Банку.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Ради.

Комітети Правління АТ «ПУМБ»

З метою розподілу сфер відповідальності та максимізації ефективності роботи Правління в усіх напрямах в АТ «ПУМБ» функціонують наступні комітети:

Кредитна рада

Основні функції:

 • розгляд та прийняття встановленого рівня кредитного ризику за активними операціями Банку в рамках своїх повноважень;
 • затвердження структури кредитної угоди, внесення до неї зміни;
 • проведення моніторингу якості кредитного портфеля Банку; 
 • здійснення на періодичній основі перегляд умов кредитування;
 • здійснення контролю за адекватною оцінкою рівня кредитного ризику та обсягу резервів за активними операціями Банку;
 • розглядати результати проведених стрес-тестувань кредитних ризиків, надавати оцінку стосовно впливу можливої реалізації стрес-сценаріїв на діяльність Банку та приймати рішення щодо необхідності розробки і впровадження заходів з мінімізації/уникнення ризиків;
 • розглядати і затверджувати стандарти кредитних продуктів, приймати рішення про впровадження нових кредитних продуктів в Банку у випадках, передбачених «Політикою запровадження нових продуктів і значних змін в діяльності АТ ПУМБ», а також внесення змін до стандартів продуктів;

Комітет з управління активами та пасивами

Основні функції Комітету з управління активами і пасивами:

 • підтримка і підвищення якості процесів формування стратегії та бізнес-плану ПУМБ, забезпечення виконання планових показників банку шляхом розробки відповідних політик, формування проектів управлінських рішень та їхнє ухвалення в рамках своєї компетенції;
 • максимізація прибутку та вартості капіталу ПУМБ, забезпечення довгострокового ефективного функціонування банку;
 • мінімізація ризиків шляхом безпосереднього прийняття рішень з управління ризиками ліквідності, процентним та валютним ризиками, ринковими ризиками та всіма ризиками на рівні агрегованих показників;
 • забезпечення функціонування процесу оптимізації співвідношення прибутковості та ризику банківських операцій.

Проектний комітет

Технологічний комітет

Комітет з управління операційним ризиком

Комітет з питань фінансового моніторингу

Комітет з етики та ділової поведінки

Тарифно-комерційний комітет

Комітет з питань управління непрацюючими активами

arrow

Зворотний зв'язок