Мобільний додаток
перейти перейти
В рамках своєї компетенції Правління:
  • діє від імені Банку;
  • підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Банку, організовує виконання їх рішень;
  • реалізовує стратегію та бізнес-план розвитку Банку;
  • несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на кожного з них.

Керує роботою Правління Голова правління банку.

Чинна редакція Положення про Правління Банку:

    Положення про Правління (розміщено 23.06.2020 р., набрало чинності 23.06.2020 р.)

Попередні редакції:

    Положення про Правління (розміщено 04.12.2018 р., набрало чинності 21.12.2018 р.)

    Положення про Правління (розміщено 04.05.2018)

    Положення про Правління АТ «ПУМБ» від 14.03.2015

Чинна редакція Положення про винагороду Правління Банку:

    Положення про винагороду членів Правління АТ ПУМБ (розміщено 09.03.2021 р.)

    Звіт про винагороду членів Правління 2020 рік

arrow

Зворотний зв'язок