Мобільний додаток
перейти перейти
Наглядова рада

є колегіальним органом Банку, що в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та законодавством,  здійснює управління Банком,  контролює та регулює діяльність Правління Банку, а також здійснює   захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку. Рада Банку не бере участі в поточному управлінні Банком.

Комітет з питань аудиту:

Комітет з питань аудиту створено з метою попереднього вивчення та підготовки до розгляду Наглядовою радою Банку питань, пов'язаних з контролем та регулюванням діяльності Банку сфері фінансової звітності, внутрішнього контролю, внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Положення про Комітет з питань аудиту

Комітет з управління ризиками:

Комітет з управління ризиками є постійно діючим консультативно - дорадчим колегіальним органом Наглядової ради Банку, створений з метою забезпечення ефективності функціонування системи управління ризиками, попереднього вивчення та підготовки до розгляду Наглядовою  радою Банка питань з управління ризиками. При цьому Наглядова рада Банку залишається відповідальною за загальне управління ризиками та забезпечує контроль за виконанням Комітетом з управління ризиками його функцій.

Положення про Комітет з управління ризиками

Комітет з питань винагород та призначень:

Комітет створено з метою попереднього вивчення та підготовки до розгляду Наглядовою радою Банку питань щодо формування кадрової політики з підбору висококваліфікованих керівників Банку, розробки принципів та критеріїв визначення розміру винагород та компенсацій, що виплачуються керівникам та іншим особам, які здійснюють управлінські функції, розробки прозорої системи їх мотивації.

Положення про Комітет

Звітність комітетів Наглядової ради
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
arrow

Зворотний зв'язок