Мобільний додаток
перейти перейти
Інтернет-банкінг

Шановні клієнти!


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Банк) висловлює Вам свою повагу та просить прийняти до уваги наступну інформацію.

Згідно з вимогами Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, Банк має забезпечувати актуальність отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

Актуалізація інформації про клієнта здійснюється у таких формах: планова або у випадку настання певної події.

1. Планова. Залежить від рівня ризику клієнта, який йому було присвоєно при встановленні ділових відносин, або в процесі обслуговування.

Актуалізація даних про клієнта (отриманих та існуючих документів, даних та інформації про нього):

  • не рідше одного разу на рік, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є високим;
  • не рідше одного разу на три роки, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є середнім;
  • не рідше одного разу на пʼять років – в інших випадках за умови відсутності підозр.

2. У випадку настання події.

Актуалізація даних проводиться також у разі:

  • виявлення фактів наявності суттєвих змін у діяльності клієнта (зокрема в разі зміни КБВ, керівника, місцезнаходження юридичної особи, трасту, іншого подібного правового утворення, ФОП);
  • закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів;
  • втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта);
  • встановлення факту належності клієнта до PEP.

З метою виконання вимог щодо здійснення актуалізації інформації про клієнта у випадку настання події, в ДКБО, а також в інших типових договорах, які Банк укладає з клієнтами без приєднання до ДКБО, передбачено обов’язок клієнта надавати до Банку інформацію про суттєві зміни, які сталися в його діяльності.

arrow

Зворотний зв'язок