Мобільний додаток
перейти перейти

ПУМБ підтримує та поважає захист прав людини, проголошених на міжнародному рівні та закріплених у Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН. Поважає і дотримується прав і свобод людини без будь-якої дискримінації незалежно від статі, раси, національності, мови, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань. 

У 2022 році ми оновили Кодекс корпоративної етики. ПУМБ, зокрема внесли зміни щодо неприйняття колабораціонізму та будь-яких дій чи бездіяльності, що сприяють або можуть бути розцінені, як взаємодія з державою-агресором. У 2023 році Кодекс було оновлено і додано основні принципи сталого розвитку. ПУМБ є  прихильником сприяння екологічно-здоровому та стійкому розвитку суспільства. Банк визнає, що екологічна та соціальна сталість є основним аспектом для досягнення високих результатів своєї діяльності. Банк в своїй діяльності дотримується принципів сталого розвитку ESG: відповідальне ставлення до навколишнього середовища (E ‒ environment); соціальна відповідальність (S ‒ social); висока якість корпоративного управління (G ‒ governance). 

На підставі Кодексу ми будуємо взаємовідносини одне з одним, нашими партнерами, конкурентами, клієнтами та з українським суспільством в цілому. У Кодексі, в тому числі, містяться положення щодо поваги особистості та дотримання прав людини.

Кодекс корпоративної етики АТ «ПУМБ» за 2023 рік

З березня 2014 року ПУМБ приєднався до проекту «Довіра», мета якого – просування та зміцнення норм і стандартів ділової етики в усіх компаніях SCM. Лінія довіри – єдиний прямий канал зворотного зв'язку, за яким кожен співробітник може повідомити про порушення Кодексу корпоративної етики компаній SCM, у тому числі ПУМБ.

У разі виявлення корпоративних порушень у ПУМБ співробітники звертаються до Управління комплаєнс-контролю банку або зв'язуються з Лінією довіри.

За 2023 рік на Лінію довіри надійшло 20 звернень (що становить 0,29 звернення на 100 працівників банку станом на 01.01.2024р.), з них 15 повідомлень не підтверджено. Переважна більшість кейсів пов’язані з можливими порушеннями політик та процедур в сфері управління персоналом - 8 звернень, з них 6 звернень не підтверджено. Всі кейси своєчасно розглянуті і врегульовані, повторних скарг та звернень не надходило.

arrow

Зворотний зв'язок