Мобільний додаток
перейти перейти
  • Приватним клієнтам
  • Для бізнесу
  • Персона
  • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні

ПУМБ підтримує та поважає захист прав людини, проголошених на міжнародному рівні і закріплених у Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН. Поважає і дотримується прав і свобод людини без будь-якої дискримінації незалежно від статі, раси, національності, мови, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань.

У 2019 році ПУМБ прийняв нову редакцію Кодексу корпоративної етики ПУМБ, де сформульовані етичні принципи та цінності банку та враховані нові вимоги Національного банку України. На підставі цього документа ми будуємо взаємовідносини один з одним, нашими партнерами, конкурентами, клієнтами та з українським суспільством в цілому. У Кодексі містяться положення щодо поваги особистості та дотримання прав людини. Принципів корпоративної етики ПУМБ дотримуються усі співробітники банку.

З березня 2014 року ПУМБ приєднався до проекту «Довіра», мета якого – просування та зміцнення норм і стандартів ділової етики в усіх компаніях SCM. Лінія довіри – єдиний прямий канал зворотного зв'язку, за яким кожен співробітник може повідомити про порушення Кодексу корпоративної етики компаній SCM, у тому числі ПУМБ.

У разі виявлення корпоративних порушень у ПУМБ співробітники звертаються до Управління комплаєнс-контролю банку або зв'язуються з Лінією довіри. За 2019 рік на Лінію довіри надійшло 28 звернень, що становить 0,4 звернення на 100 працівників банку станом на 01.01.2020р. Всі звернення, що надійшли, були своєчасно розглянуті та врегульовані.

Зворотний зв'язок