Мобільний додаток
перейти перейти

ПУМБ підтримує та поважає захист прав людини, проголошених на міжнародному рівні та закріплених у Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН. Поважає і дотримується прав і свобод людини без будь-якої дискримінації незалежно від статі, раси, національності, мови, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань.

У ПУМБ ухвалений Кодекс корпоративної етики. Це документ, яким затверджені правила і норми корпоративної поведінки, і який відображає ключові принципи і стандарти роботи Банку. На підставі цього документу ми будуємо взаємовідносини один з одним, нашими партнерами, конкурентами, клієнтами та з українським суспільством в цілому. У Кодексі містяться положення щодо поваги особистості та дотримання прав людини. Принципів корпоративної етики ПУМБ дотримуються усі співробітники Банку, незалежно від займаної посади, сфери професійної відповідальності та географічного розташування підрозділу.

З березня 2014 року ПУМБ приєднався до проекту «Довіра», мета якого – просування та зміцнення норм і стандартів ділової етики в усіх компаніях SCM. Лінія довіри – єдиний прямий канал зворотного зв'язку, за яким кожен співробітник може повідомити про порушення Кодексу корпоративної етики компаній SCM, у тому числі ПУМБ.

У разі виявлення корпоративних порушень у ПУМБ співробітники звертаються до Управління комплаєнс-контролю банку або зв'язуються з Лінією довіри. За 2020 рік на Лінію довіри надійшло 17 звернень, що становить 0,2 звернення на 100 працівників банку станом на 01.01.2021р. Всі звернення, що надійшли, своєчасно розглянуті та врегульовані.

arrow

Зворотний зв'язок