Мобільний додаток
перейти перейти

Діяти системно. Концепція сталого розвитку інтегрована в бізнес-стратегію і враховується при плануванні та реалізації всіх наших проектів.

Працювати ефективно. Застосовуємо сучасні підходи до ведення бізнесу, постійно удосконалюємо процеси та методи ведення бізнесу, ефективно використовуємо ресурси та шукаємо нові можливості для розвитку бізнесу, мінімізуючи використання вичерпних ресурсів.

Поважати інтереси партнерів, клієнтів та суспільства в цілому. Поважаємо інтереси партнерів, клієнтів та суспільства в цілому і будуємо відносини з ними на основі принципів порядності, чесності, відкритості та взаємної довіри.

Забезпечувати гідні та безпечні умови праці. Визнаємо співробітників своїм найважливішим активом, забезпечуємо безпечні умови праці для них, гідний рівень заробітної плати та соціальних пільг.

Поважати права людини. Поважаємо та дотримуємось прав і свобод людини, не сприймаємо дискримінацію.

Підвищувати якість життя в регіонах присутності. Є відповідальним корпоративним громадянином, інвестуємо в підвищення якості життя в регіонах присутності, сприяємо стійкому розвитку України.

Прагнути до запобігання та зниження впливу на навколишнє середовище. Прагнемо постійно знижувати свій негативний вплив на навколишнє середовище та здійснювати відповідальне фінансування.

 

arrow

Зворотний зв'язок