Мобільний додаток
перейти перейти
Показники діяльності
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
Результати стрес-тестування за 2018 рік

Відповідно до перших результатів рішенням Правління НБУ від 16.08.2018р. №564-рш/БТ «Про результати оцінки стійкості АТ «ПУМБ» потреба  в капіталі АТ «ПУМБ» за базовим макроекономічним сценарієм відсутня, а  за несприятливим макроекономічним сценарієм становила 2 231 млн. грн.

Протягом  2018 року ПУМБ провів планові заходи щодо покращення якості кредитного портфеля, завдяки чому Національний Банк України рішенням №780-рш/БТ від 22.11.2018 р. «Про здійснення АТ ПУМБ  заходів для покриття потреби (нестачі) в капіталі за результатами його оцінки стійкості» - підтвердив достатність капіталу ПУМБ для проходження несприятливого макроекономічного сценарію з запасом +660 млн грн.

Сьогодні банк ПУМБ має не лише достатньо капіталу для проходження несприятливого макроекономічного сценарію, але й має суттєвий запас міцності. Норматив Н2 - достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 21.12.2018р. складає 16,47% при нормативному значенні - не менше 10%."

Результати стрес-тестування за 2019 рік

В 2019 році Національним банком була здійснена оцінка стійкості АТ «ПУМБ» за трьома етапами, включно із застосуванням стрес-тестування. Визначений за результатами стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ «ПУМБ»  відповідає граничним значенням, що установлені НБУ.

Таким чином, за результатами оцінки стійкості станом на 01.01.2019  року АТ «ПУМБ»  не потребує складання програми капіталізації/реструктуризації.

Банк має суттєвий запас міцності. Поточний норматив Н2 АТ «ПУМБ» перевищує мінімальне значення 10 відсотків  більш ніж в 2 рази.

Результати стрес-тестування за 2021 рік

В 2021 році Національним банком була здійснена оцінка стійкості АТ «ПУМБ» за трьома етапами, включно із застосуванням стрес-тестування. Визначений за результатами стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ «ПУМБ» відповідає граничним значенням, що установлені НБУ.

Таким чином, за результатами оцінки стійкості станом на 01.01.2021  року АТ «ПУМБ» не потребує складання програми капіталізації/реструктуризації.

Банк має суттєвий запас стійкості. Поточні нормативи Н2 та Н3 АТ «ПУМБ» значно перевищують установлені нормативні вимоги НБУ – в 1,6 разів.

Результати стрес-тестування за 2023 рік

В 2023 році Національним банком була здійснена оцінка стійкості АТ «ПУМБ» за трьома етапами, включно із застосуванням стрес-тестування за базовим макроекономічним сценарієм із використанням моделі стрес-тестування НБУ. За результатами трьох етапів оцінки стійкості необхідні рівні нормативів достатності регулятивного капіталу (Н2) та достатності основного капіталу (Н3) АТ “ПУМБ” є такими, що відповідають нормативним значенням цих нормативів, установлених НБУ.

Таким чином, за результатами оцінки стійкості в 2023 році  АТ «ПУМБ» не потребує складання програми капіталізації/реструктуризації.

Банк має суттєвий запас стійкості. Поточні нормативи Н2 та Н3 АТ «ПУМБ» перевищують установлені нормативні вимоги НБУ більш ніж в 2 рази.

arrow

Зворотний зв'язок