Мобільний додаток
перейти перейти
Сталий розвиток

Вже понад 30 років ПУМБ веде бізнес відповідально, інвестуючи частину прибутку не тільки в розвиток банку та навчання персоналу, вдосконалення якості продуктів і послуг для клієнтів, але й у розвиток бізнес-середовища, підвищення фінансової грамотності населення.

Контакти сектору КСВ
[email protected]

Ключові принципи сталого розвитку

Діяти системно. Концепція стійкого розвитку інтегрована в бізнес-стратегію і враховується при плануванні та реалізації всіх наших проектів.

Працювати ефективно. Застосовуємо сучасні підходи до ведення бізнесу, постійно удосконалюємо процеси та методи ведення бізнесу, ефективно використовуємо ресурси та шукаємо нові можливості для розвитку бізнесу.

Поважати інтереси партнерів, клієнтів та суспільства в цілому. Поважаємо інтереси партнерів, клієнтів та суспільства в цілому і будуємо відносини з ними на основі принципів порядності, чесності, відкритості та взаємної довіри.

Забезпечувати гідні та безпечні умови праці. Визнаємо співробітників своїм найважливішим активом, забезпечуємо безпечні умови праці для них, гідний рівень заробітної плати та соціальних пільг.

Поважати права людини. Поважаємо та дотримуємось прав і свобод людини, не сприймаємо дискримінацію.

Підвищувати якість життя в регіонах присутності. Є відповідальним корпоративним громадянином, інвестуємо в підвищення якості життя в регіонах присутності, сприяємо стійкому розвитку України.

Прагнути до запобігання та зниження впливу на навколишнє середовище. Прагнемо постійно знижувати свій вплив на навколишнє середовище.

Стратегія сталого розвитку – основа зростання бізнесу

Мета ПУМБ на найближчі роки – посилювати ефективність свого бізнесу. Працювати над збільшенням чистого прибутку та підвищенням якості кредитного портфеля. Підтримувати та розвивати роздрібний та малий бізнес. Нарощувати клієнтську базу, вибудовуючи тривалі довірчі відносини з клієнтами. Розширювати мережу банку. Розвивати дистанційні канали обслуговування. Проводити реінжиніринг процесів: автоматизувати, прискорювати, підвищувати стабільність та оптимізувати. Удосконалювати та впроваджувати інноваційні продукти. Будувати сучасний універсальний банк, щоб про нього знав кожен українець.

Ключові напрямки ПУМБ у сфері сталого розвитку:

  • навчання та розвиток співробітників;
  • підвищення якості продуктів та послуг банку;
  • розвиток бізнес-середовища та місцевих спільнот;
  • підвищення фінансової грамотності населення;
  • управління ризиками.

У 2020 році через пандемією Covid-19 також важливим напрямком соціальної діяльності банку стала підтримка медичної системи України.

ПУМБ обрав для досягнення Цілі сталого розвитку: Стале економічне зростання (№8), Якісна освіта (№4), Міцне здоров’я та благополуччя (№3), Гендерна рівність (№5), Створення стійкої інфраструктури, сприяння інноваціям (№9), Сприяння побудові відкритого суспільства, забезпечення доступу до правосуддя для всіх (№16), Партнерство в інтересах сталого розвитку (№17).

У 2020 році інвестиції банку в модернізацію бізнесу склали понад 404 млн​ гривень, а соціальні інвестиції – в підвищення безпеки праці співробітників і їх розвиток, покращення якості продукції та послуг банку, розвиток бізнес-середовища та підвищення фінансової грамотності українців, підтримку медичної системи – склали понад 93 млн гривень. За 2020 рік ПУМБ перерахував у бюджет майже 1,8 млрд грн податків.

arrow

Зворотний зв'язок