Мобільний додаток
перейти перейти
 • Приватним клієнтам
 • Для бізнесу
 • Персона
 • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Загальні збори акціонерів

є найвищим органом управління й ухвалюють рішення щодо основних питань діяльності банку.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
 • розв’язання питань, визначення основних напрямків діяльності ПУМБ;
 • внесення змін та доповнень до Статуту;
 • зміни організаційно-правової форми;
 • зміни розміру статутного капіталу;
 • питання розміщення й обігу акцій ПУМБ, їх дроблення, консолідації або анулювання;
 • затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
 • затвердження річних результатів діяльності банку, прийняття рішень щодо покриття збитків та  розподілу прибутку ПУМБ.

Чинна редакція Положення про Загальні збори акціонерів:

   Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 23.06.2020 р., набрало чинності 23.06.2020 р.)

Попередні редакції:

   Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 04.12.2018 р., набрало чинності 21.12.2018 р.)

    Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 04.05.2018)

    Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 23.11.2016)

    Положення про Загальні збори акціонерів від 14.03.2015

Короткий огляд рішень:
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Зворотний зв'язок