Мобільний додаток
go go
 • For private clients
 • For business
 • Persona
 • The bank today
For private clients
For business
Persona
The bank today
+38 044 290 7 2901
General meeting of shareholders

It is the supreme Board and takes decisions concerning the major issues of the bank activity.

To the exclusive competence of the General meeting of shareholders include:
 • solving of the Issues, determination of basic directions of FUIB activity
 • making corrections in its Charter
 • changing of the legal form
 • changing of the size of the authorized capital
 • accommodation issues and turnover of shares FUIB
 • approving of the position about the General meeting of shareholders, Supervisory board, Management board and Audit committee
 • approving of the Annual report of the bank, making decisions regarding coverage of losses and profits FUIB partitition.

Current issue of the Regulation about the General meeting of shareholders:

   Regulation on General Shareholders Meeting (placed 04.12.2018, entered into force 21.12.2018) (ua)

Previous issues:

    Regulation on General Shareholders Meeting (placed 04.05.2018) (ua)

    Regulation on General Shareholders Meeting (placed 23.11.2016) (ua)

    Regulations about the General meeting of shareholders by 14.03.2015 (ua)

Solution Brief:
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • April 22

  На щорічних Загальних зборах акціонерів затверджені річний звіт ПУМБ за 2009 рік, висновок Ревізійної комісії, висновок зовнішнього аудитора банку щодо річного звіту; розглянуті звіти Ревізійної комісії, Спостережної ради, Правління банку за підсумками діяльності в 2009 році; ухвалене рішення про покриття збитків ПУМБ за 2009 рік; затверджені Положення про Загальні збори акціонерів і нова редакція Положення про Правління банку; ухвалено рішення про внесення змін у склади Ревізійної комісії та Спостережної ради.

  November 10

  На позачергових Загальних зборах акціонерів ухвалено рішення про приєднання ПАТ «Донгорбанк» до АТ «ПУМБ», у результаті якого останній стає правонаступником ПАТ «Донгорбанк» щодо всіх його прав і зобов’язань за передатним актом. Також були прийняті такі рішення: затверджений Договір про приєднання Донгорбанку до ПУМБ і План реорганізації, призначений склад Комісії з реорганізації, визначені строки проведення реорганізації Донгорбанку шляхом його приєднання до ПУМБ і склад Правління, Спостережної ради, Ревізійної комісії банку після об’єднання.

  December 13

  На позачергових Загальних зборах акціонерів було ухвалене рішення залишити діючий склад Спостережної ради без змін.

 • April 20

  На щорічних Загальних зборах акціонерів був ухвалений розподіл прибутку ПУМБ за 2010 рік. Відповідно до рішення ЗЗА 95% прибутку ПУМБ будуть спрямовані на покриття збитків банку в попередні роки, а решта (5%) буде направлена в резервний фонд. Також Загальні збори акціонерів затвердили нового члена Спостережної ради ПУМБ – Наталю Ізосімову, директора Фонду «Ефективне управління».

  July 15-16

  На позачергових Загальних зборах акціонерів затверджені консолідований баланс ПУМБ як банку-спадкоємця і передатний акт у зв’язку з реорганізацією ПАТ «Донгорбанк» шляхом приєднання до ПУМБ. Також Загальними зборами акціонерів ухвалено рішення про збільшення статутного капіталу й додаткової емісії акцій ПУМБ в обсязі зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Донгорбанк», про порядок і умови обміну акцій ПАТ «Донгорбанк» на акції ПУМБ.

  October 21

  На позачергових Загальних зборах акціонерів затверджені зміни до Статуту ПУМБ у зв’язку з успадкуванням банком усіх прав та зобов’язань ПАТ «Донгорбанк» і збільшенням розміру статутного капіталу ПУМБ. Також Загальні збори акціонерів підтвердили наразі чинні склади Спостережної ради, Ревізійної комісії та Правління АТ «ПУМБ» як правонаступника ПАТ «Донгорбанк».

 • April 20

  На річних Загальних зборах акціонерів 20 квітня 2012 затверджено річний звіт банку за 2011 рік, висновок зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУМБ за 2011 рік, висновки Ревізійної комісії банку, розподілено прибуток банку за 2011 рік, розглянуті звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії банку за результатами діяльності у 2011 році.

  August 23

  На позачергових Загальних зборах 23 серпня 2012 були затверджені зміни до Статуту ПУМБ шляхом викладення в новій редакції, визначені уповноважені особи на підписання Статуту, здійснення дій щодо узгодження змін до Статуту ПУМБ з Національним банком України та їх державної реєстрації.

  December 24

  На позачергових Загальних зборах 24 грудня 2012 були затверджені зміни до Статуту ПУМБ шляхом викладення в новій редакції, визначені уповноважені особи на підписання Статуту, здійснення дій щодо узгодження змін до Статуту ПУМБ з Національним банком України та їх державної реєстрації.

 • February 21

  На позачергових Загальних зборах 21 лютого 2013 був затверджений новий склад Спостережної ради:

  Ілля Архипов - Голова Спостережної ради;
  Ганна Дугадко - Член Спостережної ради;
  Сергій Курилко - Член Спостережної ради.

  April 23

  На річних Загальних зборах акціонерів 23 квітня 2013 затверджені річний звіт банку за 2012 рік, висновок зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУМБ за 2012 рік, висновок Ревізійної комісії банку щодо річного звіту банку за 2012 рік, розподілено прибуток банку за 2012 рік, розглянуті звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії банку за результатами діяльності в 2012 році, затверджено Статут банка в новій редакції, внесено зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну раду та Правління шляхом викладення в новій редакції.

 • March 28

  На річних Загальних зборах акціонерів 28 березня 2014 затверджені річний звіт банку за 2013 рік (включаючи дочірні підприємства), висновок зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУМБ за 2013 рік (включаючи дочірні підприємства), висновок Ревізійної комісії банку щодо річного звіту банку за 2013 рік, розглянуто звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності банку за 2013 рік, розподілено прибуток банку за 2013 рік, розглянуті звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії банку за результатами діяльності в 2013 році.

  Також на річних Загальних зборах акціонерів припинені повноваження членів Наглядової ради банку, встановлений кількісний склад, обрані члени та Голова Наглядової ради, внесено зміни до Положення про Ревізійну комісію банку шляхом викладення в новій редакції, з метою приведення Положення про Ревізійну комісію у відповідність із законодавством України .

  October 27

  Позачерговими Загальними зборами акціонерів були прийняті рішення: про приєднання АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" до АТ "ПУМБ" і затверджені умови Договору приєднання, про призначення Комісії для проведення реорганізації (припинення) АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" та Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що знаходяться на обліку АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" і визначення її персонального складу, про обрання зовнішнього аудитора для перевірки фінансової звітності АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ", підтвердження достовірності передатного акту та підготовки інших аудиторських документів, про терміни проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації шляхом приєднання АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" до АТ "ПУМБ", затвердження складу Правління АТ "ПУМБ", як банку-правонаступника, після завершення приєднання АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" до АТ "ПУМБ", про зміну місцезнаходження АТ "ПУМБ" та внесення змін до Статуту АТ "ПУМБ" шляхом викладення його в новій редакції.

Feedback