Мобільний додаток
перейти перейти
Департамент внутрішнього аудиту

створений з метою оцінки та вдосконалення системи внутрішнього контролю банку. Він надає керівництву банку незалежні і об'єктивні гарантії та консультації до оцінки та підвищення ефективності процесів управління ризиками, системи контролю і корпоративного управління.

Департамент внутрішнього аудиту підпорядковується безпосередньо Наглядовій раді банку, здійснює діяльність за затвердженим ним планом і звітує перед ним про результати виконаної роботи. Спостереження і рекомендації Департаменту внутрішнього аудиту розглядаються найвищим керівництвом банку, після чого вживаються коригувальні заходи для усунення виявлених недоліків.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання якості внутрішнього аудиту, проведеного в липні 2017р. зовнішнім експертом Жаном-П'єром Гарітта, діяльність внутрішнього аудиту АТ «ПУМБ» повністю відповідає вимогам Міжнародних Стандартів Професійної Практики Внутрішнього Аудиту.

Основні функції Департаменту внутрішнього аудиту:
  • Перевірка і оцінка процесів, що забезпечують діяльність банку, в тому числі тих, що несуть потенційний ризик і виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних і фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг).
  • Перевірка, оцінка ефективності та адекватності роботи систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, відповідності цих систем і процесів видам і обсягам здійснюваних банком операцій, в тому числі щодо запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.
  • Перевірка процесу оцінки достатності капіталу, рівня ліквідності, засобів забезпечення збереження активів з урахуванням ризиків банку.
  • Перевірка правильності ведення і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, яка складається банком, їх повноту та своєчасність надання.
  • Незалежна оцінка впровадженої керівництвом банку системи контролю.
  • Організація процесу внутрішнього аудиту в компаніях - учасниках Банківської Групи на єдиних методологічних засадах з Банком, узагальнення результатів для консолідованої оцінки системи внутрішнього контролю Банківської Групи.

Положення про Департамент внутрішнього аудиту АТ «ПУМБ»

Стандарти внутрішнього аудиту АТ «ПУМБ»

arrow

Зворотний зв'язок