Мобільний додаток
перейти перейти
Повідомлення

Ласкаво просимо до Прес-центру ПУМБ! У цьому розділі Ви можете ознайомитись з останніми новинами банку і аналітичними матеріалами про фінансовий ринок.

Представники ЗМІ можуть отримати коментарі керівництва та експертів банку щодо продуктів та послуг ПУМБ, про ситуацію на українському фінансовому ринку, зв'язавшись із співробітниками Прес-служби.

Оголошення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів банку
26 жовтня 2018
Отримати на e-mail {title} - банк ПУМБ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»!

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Банк, ПАТ «ПУМБ»), місцезнаходження Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Позачергові Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 27 листопада 2018 року за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 (зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

Початок Зборів об 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 27 листопада 2018 року з 10:35 до 10:55 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде складено станом  на 24 годину  21  листопада 2018 року.

Перелік питань разом із проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів. Про порядок підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Секретарем Зборів Насєкан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Рукавичка Валерія Юріївна, начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

1.4. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

2. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення:

2.1. З метою приведення положень Статуту  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»  (далі також – Банк) у відповідність до вимог законодавства, а також виконання прийнятих Річними Загальними зборами акціонерів Банку рішень  про зміну типу організаційно-правової форми Банку з публічного  на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Банку (протокол №79 від 26.04.2018 р.), внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції, що додається.

2.2.Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати його державної реєстрації  у відповідності до діючого законодавства України.

2.3. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

3. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

3.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

3.2. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

4. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

4.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

4.2. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

5. Про затвердження Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції, що додається.

5.2. Встановити, що нова редакція Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

6. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.

Проект рішення:

6.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що додається, та ввести його в дію з  дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відповідно до чинного законодавства України.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

7.1. Прийняти до відома інформацію про припинення 27.08.2018 р. повноважень членів Наглядової ради Банку – незалежних членів  Курілка С.Є та Щербинської  Я.В. згідно поданих ними заяв на підставі п.1) ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.2. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку Попова О.М., членів Наглядової ради Банку Дугадко Г.О., Поважної М.В., Катанова Г.Б.

8. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

8.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 9 осіб.

9. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

(Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку вносяться не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Зборів)

 

10. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

10.1. Обрати Головою Наглядової ради Банку Попова Олега Миколайовича.

 

10.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов’язані з обранням Наглядової ради Банку.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членами Наглядової ради Банку.

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Банку, встановити розмір їхньої винагороди, у тому числі здійснення компенсаційних виплат, відповідно до додатку.

11.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку відповідно до умов, затверджених в п. 11.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.

 

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://pumb.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного Зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у робочі дні тижня з 9.30 до 17.00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00; а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. Посадова особа: Голова Правління Черненко С.П. Відповідальний виконавець: Рукавичка В.Ю., тел. для довідок: (044) 231-71-99 (вн.8292).

Права акціонерів Банку:

Акціонери мають право звернутися до Банку за його адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, до дати їх проведення. Банк зобов’язаний надати відповіді на такі письмові запитання акціонерів до дати проведення Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової  ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової  ради Банку - незалежного члена. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

      акціонерам –  паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку.

      представникам акціонерів – паспорт, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Повідомлення акціонером відповідного органу Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Банку. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 24 жовтня 2018 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів) загальна кількість акцій Банку складає 14 323 880 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій Банку – 14 323 880 штук простих іменних акцій.

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №205 від 26.10.2018 року.

Голова Правління       

ПАТ «ПУМБ»                                  _____________________                                   Черненко С.П.

Повідомлення банку

Підписатися на розсилку

Далі
Будь ласка, заповніть це поле

Отримати на e-mail

Введіть Вашу електронну адресу

Будь ласка, погодьтеся на обробку персональних даних Будь ласка, введіть e-mail

Новину відправлено

{title} - банк ПУМБ

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!

+
arrow

Зворотний зв'язок