Мобільний додаток
перейти перейти
Новини

Ласкаво просимо до Прес-центру ПУМБ! У цьому розділі Ви можете ознайомитись з останніми новинами банку і аналітичними матеріалами про фінансовий ринок.

Представники ЗМІ можуть отримати коментарі керівництва та експертів банку щодо продуктів та послуг ПУМБ, про ситуацію на українському фінансовому ринку, зв'язавшись із співробітниками Прес-служби.

ПУМБ повідомляє про проведення Позачергових зборів акціонерів
29 липня 2016
Отримати на e-mail {title} - банк ПУМБ

Повідомляємо про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ”(далі – Банк, ПАТ «ПУМБ»).

Позачергові Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 30 серпня 2016 року за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4 (зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

Початок Зборів об 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись 30 серпня 2016 року з 10:30 до 10:55 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде складено станом на 24 годину 23 серпня 2016 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:

1.Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Секретарем Зборів Насєкан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії – Грицаєнко Дар’я Федорівна, Головний юрисконсульт Відділу супроводження операцій корпоративних клієнтів-інсайдерів Управління супроводження корпоративного бізнесу Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до обрання нового складу Лічильної комісії на наступних Загальних зборах акціонерів Банку.

2.Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку.

Проект рішення:

2.1. Схвалити порядок та спосіб, в який засвідчено бюлетені для голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 30.08.2016р.

2.2.Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку:

- Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку засвідчується підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку.

- Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Банку засвідчується підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку.

3.Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О., встановлення розміру її винагороди.

Проект рішення:

3.1. Затвердити та схвалити умови цивільно-правового договору, що укладений з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. 01.07.2016р. Визначити та схвалити розмір винагороди, встановлений у вказаному цивільно-правовому договорі. (Додаток №3 до Протоколу).

4.Затвердження кошторису для оплати за цивільно-правовим договором, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О.

Проект рішення:

4.1. Затвердити кошторис для оплати за цивільно-правовим договором з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. (Додаток №4 до Протоколу).

4.2. Збільшення розміру винагороди Дугадко Г.О. протягом дії цивільно-правового договору можливе в межах затвердженого кошторису, за умови отримання Банком попереднього погодження збільшення винагороди від АТ «СКМ».

5.Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О.

Проект рішення:

5.1. Обрати Голову Правління Банку, Черненка Сергія Павловича, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О., в тому числі додаткових договорів до нього.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектами рішень по кожному з питань, включених до проекту порядку денного: http://pumb.ua/ua/

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

 акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку.

 представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у робочі дні тижня з 9.00 до 18.00 години.

Телефон для довідок: (044) 231-71-99 (вн.8292). Контактна особа: Гетьман А.Д.

Новини банку

Підписатися на розсилку

Далі
Будь ласка, заповніть це поле

Отримати на e-mail

Введіть Вашу електронну адресу

Будь ласка, погодьтеся на обробку персональних даних Будь ласка, введіть e-mail

Новину відправлено

{title} - банк ПУМБ

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!

+
arrow

Зворотний зв'язок