Мобільний додаток
перейти перейти
Новини

Ласкаво просимо до Прес-центру ПУМБ! У цьому розділі Ви можете ознайомитись з останніми новинами банку і аналітичними матеріалами про фінансовий ринок.

Представники ЗМІ можуть отримати коментарі керівництва та експертів банку щодо продуктів та послуг ПУМБ, про ситуацію на українському фінансовому ринку, зв'язавшись із співробітниками Прес-служби.

ПУМБ повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів
17 березня 2016
Отримати на e-mail {title} - банк ПУМБ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”!

Повідомляємо Вас про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ”(далі – Банк, ПАТ «ПУМБ»).

Річні Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 19 квітня 2016 року за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4 (зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

Початок Зборів об 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись 19 квітня 2016 року з 10:30 до 10:55 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде складено станом на 24 годину 13 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів.

2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік.

3. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2015 рік та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

5. Звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішень за результатами їх розгляду.

6. Звіт Спостережної ради Банку за 2015 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

7. Про покриття збитків Банку за 2015 рік.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

 акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку.

 представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у робочі дні тижня з 9.00 до 18.00 години.

Телефон для довідок: (044) 231-71-99 (вн.8292). Контактна особа: Гетьман А.Д.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПУМБ» (тис. грн.) *

Найменування показника

Період

звітний (2015)

попередній (2014)

Усього активів

37 641 823

37 431 279

Основні засоби

1 452 322

1 538 031

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

12 230

232 399

Сумарна дебіторська заборгованість

407 924

208 238

Грошові кошти та їх еквіваленти

5 749 868

4 180 350

Нерозподілений прибуток

-267 831

1 353 167

Власний капітал

3 664 381

5 531 642

Статутний капітал

3 294 492

3 427 350

Довгострокові зобов'язання

5 802 677

4 460 698

Поточні зобов'язання

28 174 765

27 438 939

Чистий прибуток (збиток)

(1 754 738)

(135 806)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14 323 880

14 323 880

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5325

3493

* Застереження: зазначена вище інформація за 2015 рік наведена виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Спостережна рада Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.

Новини банку

Підписатися на розсилку

Далі
Будь ласка, заповніть це поле

Отримати на e-mail

Введіть Вашу електронну адресу

Будь ласка, погодьтеся на обробку персональних даних Будь ласка, введіть e-mail

Новину відправлено

{title} - банк ПУМБ

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!

+
arrow

Зворотний зв'язок