Мобільний додаток
перейти перейти
Новини

Ласкаво просимо до Прес-центру ПУМБ! У цьому розділі Ви можете ознайомитись з останніми новинами банку і аналітичними матеріалами про фінансовий ринок.

Представники ЗМІ можуть отримати коментарі керівництва та експертів банку щодо продуктів та послуг ПУМБ, про ситуацію на українському фінансовому ринку, зв'язавшись із співробітниками Прес-служби.

Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПУМБ
25 лютого 2014
Отримати на e-mail {title} - банк ПУМБ

Шановні акціонери ПАТ «ПУМБ»!

Повідомляємо Вас про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ”(далі – Банк).

Збори відбудуться 28 березня 2014 року за місцезнаходженням Банку (в приміщенні Донецького Головного офісу Банку): 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 2-А (зал засідань, 3-й поверх, кабінет № 337). Початок Зборів об 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись 28 березня 2014 року з 10:30 до 10:55 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде складено станом на 24 годину 24 березня 2014 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів.
 2. Про затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Банку (включаючи його дочірні підприємства) за 2013 рік
 3. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми щодо річного звіту Банку (включаючи його дочірні підприємства) за 2013 рік.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку щодо річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2013 рік.
 5. Звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2013 рік.
 6. Про розподіл прибутку (або покриття збитків) Банку за 2013 рік.
 7. Про прийняття рішень за результатами розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Банку за підсумками діяльності в 2013 році.
 8. Про припинення повноважень Спостережної ради Банку.
 9. Про встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.
 10. Про обрання членів Спостережної ради та Голови Спостережної ради Банку.
 11. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Банку шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Банку в новій редакції.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

 • акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку.
 • представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Банку (в приміщенні Донецького Головного офісу Банку): 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 2-А у робочі дні тижня з 9.00 до 18.00 години.

Телефон для довідок: (044) 231-71-99 (вн.8292). Контактна особа: Гетьман А.Д.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПУМБ» (тис. грн) *

Найменування показника

Період

звітний (2013)

попередній (2012)

Усього активів

31 864 033

27 555 348

Основні засоби

1 329 585

1 312 602

Довгострокові фінансові інвестиції

295 051

-

Запаси

225 255

102 780

Сумарна дебіторська заборгованість

236 191

95 818

Грошові кошти та їх еквіваленти

4 227 709

3 835 474

Нерозподілений прибуток

1 470 877

948 369

Власний капітал

5 556 752

5 060 000

Статутний капітал

3 427 350

3 427 350

Довгострокові зобов'язання

1 198 248

2 126 186

Поточні зобов'язання

25 111 548

20 374 322

Чистий прибуток (збиток)

509 745

278 597

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14 323 880

14 323 880

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4 094

3 952


* Застереження: зазначена вище інформація за 2013 рік наведена виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Правління Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.

Новини банку

Підписатися на розсилку

Далі
Будь ласка, заповніть це поле

Отримати на e-mail

Введіть Вашу електронну адресу

Будь ласка, погодьтеся на обробку персональних даних Будь ласка, введіть e-mail

Новину відправлено

{title} - банк ПУМБ

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!

+
arrow

Зворотний зв'язок