Мобільний додаток
перейти перейти

Дякуємо!

Ваша заявка прийнята.

Джерела походження коштів по особистим рахункам фізичних осіб

Шановні клієнти, відповідно до п. 4 та п. 5 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення \" № 361 - IX від 06.12.2019р. (далі – Закон), «Банк зобов'язаний здійснювати належну перевірку клієнтів та забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерела коштів, пов'язаних з фінансовою(ими) операцією(ями).

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону «Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

З огляду на наведене правове обґрунтування, Вам необхідно на запит Банку надати документи щодо джерел походження коштів, які підтверджують операції за Вашими рахунками.

Зазначаємо, що в період дії воєнного часу, відповідно до Постанови Правління Національного Банку України від 24.02.2022 № 18 та згідно внутрішньої політики Банку з фінансового моніторингу, документами, які потверджують фінансовий стан можуть бути:
Заробітня плата на території України
Тип документу Інструкція
Довідка ОК-7/ОК-5
(надають найманні працівники. Довідки з місця праці для аналізу не приймаються, їх замінюють ОК-5 або ОК-7)

Оформити Довідку ОК-7/ ОК-5 можна на сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua або у Пенсійному фонді України фізично звернувшись до нього.

Довідки які отримані в паперовому вигляді, повинні містити печатку та підпис державного органу. Ті що оформлені в електронному вигляді через кабінет користувача, надаються двома файлами, де 1 - довідка pdf, 1 - файл ЕЦП. P7S.

Інструкція отримання Довідки ОК-7/ ОК-5

Довідки державних органів (СБУ, прокуратура, та інші) про заробітну плату, інформація про які не відображається в довідках ОК-7, ОК-5 та ДФС

За місцем роботи у відповідному органі.

Довідки які отримані в паперовому вигляді, повинні містити печатку та підпис державного органу.

Довідки з військових частин \ Міністерства оборони (інших державних органів) про виплати компенсацій

Довідки які отримані в паперовому вигляді, повинні містити печатку та підпис державного органу.

Додатково необхідно надати виписку банку з відображенням зарахувань цих коштів та подальшим їх зняттям.

Заробітня плата за кордоном
Тип документу Інструкція
Заробітня плата, отримана за межами України та ввезена готівкою або переказана безготівково

Додатково необхідно надати трудовий договір з компанією з іншої країни та випискою іноземного банку з відображенням надходжень за контрактом (за наявності митної декларації про ввезення готівки в Україну).

Приймається за період до 3 років, але виключно, якщо дохід отримувався в країні, де декларації не подаються.

Виписка з іншого банку про суму зарахованої заробітної плати із-за кордону Призначення платежу: salary, wages.

За умови підтвердження зняття готівкових коштів та надання контракту відповідно до якого зараховувалась дана заробітна плата.

Довідка МЗС про суми заробітної плати для дипломатів та послів (для резидентів) За поточний рік.

За умови надання документів, що підтверджують надходження коштів на територію України (митної декларації/ виписка українського банку щодо зарахування із-за кордону та зняття готівки).

Довідка про заробітну плату з посольства За поточний рік.

За умови надання паспорту дипломату (свідоцтва) та акредитаційної картки Міністерства закордонних справ України (для нерезидентів).

За умови надання документів, що підтверджують надходження коштів на територію України (за наявності митної декларації/ виписка українського банку щодо зарахування із-за кордону та зняття готівки).

Податкова декларація (декларація про доходи) із відміткою контролюючого органу іноземної держави про отримання (при наявності)

За умови надання документів, що підтверджують надходження коштів на територію України (митна декларація, виписка українського банку щодо зарахування із-за кордону та зняття готівки).

Податкова декларація,  яка отримана в паперовому вигляді, повинна бути з відміткою контролюючого органу про отримання, яка оформлена в електронному вигляді  через кабінет користувача, надається в банк з квитанцією податкової.

Пенсія
Тип документу Інструкція
Пенсійна довідка

Оформити Пенсійну довідку можна на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) www.pfu.gov.ua або у ПФУ фізично звернувшись до нього. 

Довідки які отримані в паперовому вигляді, повинні містити печатку та підпис державного органу. Ті що оформлені в електронному вигляді через кабінет користувача, надаються двома файлами, де 1 - довідка pdf, 1 - файл ЕЦП. P7S

Інструкція "Як отримати Пенсійну довідку"

Фізична особа-підприємець (ФОП)/Юридична особа (ЮО)
Тип документу Інструкція
Податкова декларація платника єдиного податку - ФОП (Декларація ФОП)

Декларація  ФОП можна оформити на сайті https://cabinet.tax.gov.ua/login або у Державній податковій службі України (ДПС) фізично звернувшись до неї.

Податкова декларація,  яка отримана в паперовому вигляді, повинна бути з відміткою контролюючого органу про отримання, яка оформлена в електронному вигляді через кабінет користувача, надається в банк з квитанцією податкової.

Інструкція отримання Податкової декларації платника єдиного податку - ФОП

Податкова декларація платника єдиного податку 3-ї групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні - ФОП та ЮО певних категорій на перехід до спецгрупи Єдиного податку (ЄП)

Декларація  ФОП/ЮО спецгрупи ЄП можна оформити на сайті https://cabinet.tax.gov.ua/login або у Державній податковій службі України (ДПС) фізично звернувшись до неї.

Податкова декларація,  яка отримана в паперовому вигляді, повинна бути з відміткою контролюючого органу про отримання , яка оформлена в електронному вигляді , через кабінет користувача, надається в банк з квитанцією податкової.

Інструкція отримання Податкової декларації платника єдиного податку - ФОП

Договори продажу корпоративних прав, фінансова звітність юридичної особи за останній період з відміткою про прийняття податковим органом (баланс і форма 2), статутні документи, виписка банку з відображенням зарахування суми та її зняття готівкою Банк може запитати додаткові документи
Продаж/купівля/оренда майна, спадщина
Тип документу Інструкція
Засвідчене нотаріально свідоцтво про право на спадщину

Термін давності до 3 років (кошти на поточних рахунках, в тому числі депозитах в іншому банку, доходи з рахунків ескроу)

За умови підтвердження зняття готівкових коштів

Договори про продаж майна, завірені нотаріально За правочинами, здійсненими не пізніше останніх 3-х років 

У разі виконання вимог законодавства про здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті, які підтверджуються випискою з банку

Договір оренди нерухомості з фізичною особою/ юридичною особою Засвідчені нотаріально, або зареєстровані в податковому органі, у разі відсутності – додатково надається правовстановлюючий документ на об’єкт нерухомості у фізичної особи

За умови надання банківської виписки з відображенням зарахувань відповідно до договору з подальшим зняттям даних сум

Приймається дохід за останній рік, за попередні періоди - доходи повинні бути задекларовані.

Договори про продаж нерухомого майна за межами України За правочинами, здійсненими не пізніше останніх 3-х років 

За умови надання документів, що підтверджують надходження коштів на територію України (за наявності митної декларації/ виписка українського банку щодо зарахування із-за кордону та зняття готівки).

Документи, що підтверджують декілька типів доходів
Тип документу Інструкція
Декларація про майновий стан і доходи

Оформити Декларацію про майновий стан і доходи можна на сайті https://cabinet.tax.gov.ua/login або у Державній податковій службі України фізично звернувшись до неї.

Декларація про майновий стан,  яка отримана в паперовому вигляді, повинна бути з відміткою контролюючого органу про отримання, яка оформлена в електронному вигляді через кабінет користувача, надається в банк з квитанцією податкової.

Інструкція отримання Декларації про майновий стан і доходи

Е-декларація (доходи державних службовців) Отримати Е-декларацію можна на сайті https://public.nazk.gov.ua
Довідка (відомость) відповідного державного органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків

Оформити довідку (відомость) можна на сайті https://cabinet.tax.gov.ua/login або у Державній податковій службі України фізично звернувшись до неї.

Довідки які отримані в паперовому вигляді, повинні містити печатку та підпис державного органу.

Інструкція отримання податкової декларації

Інші типи доходів платника податків
Тип документу Інструкція
Виписка з іншого банку про суму нарахованих відсотків за депозитними договорами

За умови підтвердження зняття готівкових коштів, після зарахування відсотків на поточний рахунок.

Виписка з іншого банку про виплату роялті Тільки за поточний рік та за умови надання ліцензійного договору, акту передачі, переліку об'єктів та відображення зняття отриманої суми.
Виписка з іншого банку або заява на видачу готівки щодо отримання коштів від продажу акцій Відповідно до процедури, визначеної статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови підтвердження зняття готівкових коштів, після їх зарахування на поточний рахунок.
Виконавче \ судове провадження з повернення коштів  З підтвердженням зарахування суми на рахунок в поточному році та підтвердженням її зняття готівкою.
Документи, що підтверджують виплату дивідендів за поточний рік (протокольне рішення власників, фінансова звітність юридичної особи з відміткою про прийняття податковим органом (баланс і форма 2) Додатково необхідно надати статутні документи, виписка банку з рахунку отримувача про зарахування та зняття готівкою дивідендів, касові документи компанії про готівковий розрахунок з отримувачем.

НЕ змінюйте імена електронних документів, які формуються із кабінет державних органів

До моменту надання запитуваних документів/інформації, видаткові операції за Вашими рахунками можуть бути обмежені.

Вказане рішення може бути переглянуте Банком у випадку надання необхідних документів, що підтверджують Вашу фінансову можливість проводити операції на відповідні суми.

Відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 15 Закону Банк зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

Документи з переліку вище, Ви можете надати в будь яке відділення ПУМБ або заповнити Форму для подачі документів нижче. В ході аналізу наданих Вами документів, з Вами зв'яжеться працівник Банку.

Форма для подачі документів

Перетягніть сюди документ або завантажте з комп'ютера
(png/jpg/doc/pdf/p7s до 7 Мб)
Завантажте документ
(png/jpg/doc/pdf до 10 Мб)
Розмір вкладенного файла недопустимий або невідповідного формату

У процесі розгляду документів, Банк може запитати додаткові документи

Обов’язкові поля для заповнення

arrow

Зворотний зв'язок