Мобільний додаток
перейти перейти

Шановні клієнти, потенційні клієнти Банку!

Повідомляємо, що АТ «ПУМБ» з метою надання банківських, фінансових послуг здійснює обробку (в тому числі передачу) наданих клієнтами, потенційними клієнтами персональних даних після одержання згоди з метою дотримання законодавства, зокрема Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Поінформованість клієнтів, потенційних клієнтів стосовно майбутньої обробки персональних даних є запорукою добровільного, компетентного прийняття рішення про обробку персональних даних.

Для прийняття рішення щодо надання згоди на обробку персональних даних, АТ «ПУМБ» інформуємо про наступне:

Загальні положення

Управління цим сайтом  https://pumb.ua / (далі – «Сайт») здійснюється АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства України (далі – «Банк» або АТ «ПУМБ»).

Банк з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які мають на меті отримати або вже отримують банківські, фінансові послуги АТ «ПУМБ», які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами. В зв'язку з цим, Банк прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), в тому числі створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

У Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення Банком обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі та мета використання таких персональних даних, взаємодія Банку з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо практики захисту персональних даних.

Кто будет обрабатывать персональные данные

АО «ПУМБ» (владелец и распорядитель персональных данных)

Адрес: 04070, г. Киев, ул. Андреевская, 4
Телефон: +38(044) 290-72-90
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: www.pumb.ua

 

ООО «Украинское бюро кредитных историй»

Адрес: 01001, Украина, г. Киев, ул. Грушевского, д.1-д
Телефон: +38(044) 585-11-96, +38(044) 585-11-94
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: [email protected]

 

ПАО «Международное бюро кредитных историй»

Адрес: 03062, Украина, г. Киев, проспект Победы, 65
Телефон: +38(044) 223-33-92, +38(044) 422-51-85
Телефон/факс: +38(044) 422-51-99
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: www.credithistory.com.ua

 

ПАО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй» 

Адрес: 02002, Украина, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка, 11
Телефон: +38(044) 390-54-70 
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: www.pvbki.com

 


ПАО «Киевстар»

Адрес: 03113, Украина, г.Киев, ул. Дегтяревская, 11
Телефон: +380 (800) 300 466
E-mail[email protected]
Веб-сайтwww.kyivstar.ua


ЧАО «ВФ Украина

Адрес: 490111, Украина, г.Киев, ул.Лейпцигская, 15
Телефон: +380 (800) 400 111  
E-mail[email protected]
Веб-сайтwww.vodafone.ua

Обработка персональных данных

Обработка и хранение предоставленных персональных данных осуществляется Банком в дата-центрах, созданных в соответствии с требованиями законодательства Украины. При обращении в Банк с целью получения кредита или других услуг, персональные данные могут передаваться в указанные выше бюро кредитных историй и/или операторам, провайдерам телекоммуникаций, предоставляющим услуги (мобильной) связи (с целью проверки параметров клиента, как пользователя услуг подвижной (мобильной) связи и предоставления Банку соответствующих сведений о клиенте) и там обрабатываться при наличии согласия субъекта персональных данных.

Действия, которые будет предусматривать обработка персональных данных: сбор, хранение, передача и т. д. с созданием условий для защиты этих данных.

Какие персональные данные будут обрабатываться

Для обработки в базу (системы) персональных данных АО «ПУМБ» могут быть включены предоставленные клиентом или потенциальным клиентом персональные данные (ФИО; дата рождения; место жительства (пребывания); информация о резидентности (в том числе налоговой резидентности США); идентификационный номер физического лица (индивидуальный налоговый номер); серия и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), дата выдачи и орган, который его выдал; контактный телефон; другие полученные данные, в том числе полученные из открытых источников).

Цілі та мета використання персональних даних

Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Банком банківських, фінансових та інших послуг, Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією, новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: «Про банки і банківську діяльність». «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», а також з урахуванням принципів та правил Регламента General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу.

Метою обробки персональних даних є надання банківських, фінансових послуг, встановлення ділових стосунків та договірних відносин, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації, відповідно до вимог законодавства, а також внутрішніх документів АТ «ПУМБ» з питань банківської діяльності. АТ «ПУМБ» може використовувати знеособлені дані з метою таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; проведення статистичних досліджень.

Мета та підстави передачі персональних даних (інші умови щодо обробки персональних даних) можуть бути доповнені або конкретизовані у договорі з Банком.

Зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються протягом строку не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

Строк зберігання персональних даних при наданні банківської, фінансової послуги залежить від виду фінансової (банківської) послуги і може визначатися відповідно до нормативно-правових актів (в тому числі НБУ) та бути встановлений від 5 до 10 років (при відмові у наданні послуги або інших виняткових випадках строк може відрізнятися).

Збір та використання персональних даних користувачів Сайту

Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є Банк.

При використанні користувачем сервісів Сайту Банком здійснюється обробка даних користувача, а саме:

   - даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами, в тому числі, але не обмежуючись:

 • прізвища, ім’я, по батькові; реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
 • фактичного місця проживання та за державною реєстрацією, умов проживання;
 • освіти, професії, спеціальності, стажу роботи та інформації про місце роботи та посаду;
 • особистих відомостей про вік, сімейний, родинний стан, родичів;
 • даних та копій документів, виданих на ім‘я фізичної особи або від її імені;
 • фінансового стану, доходів, видів нарахувань і утримань;
 • адрес електронної пошти, номерів телефонів та інших електронних ідентифікаційних дані;
 • записів голосу, зображення (фото та відео);
 • кредитної історії та будь-якої інформації про стан виконання фізичною особою обов’язків за договорами, що укладені з Банком, та іншими правочинами;
 • інформації про дії фізичної особи та їх результати, що мали місце при виконанні укладених із Банком договорів;
 • іншої інформації, що стала відома Банку в зв‘язку із реалізацією правовідносин із фізичною особою, при виконанні вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку;

    - файлів cookie;

    - ір-адрес;

    - параметрів і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).

Банк збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання послуг, що надаються Банком, сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються і не зберігаються.

Звертаємо Вашу увагу: Банк обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

Банк не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Банк збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Особливості обробки персональних даних у мобільних додатках Банку.

Обробка Банком інформації в мобільних додатках  здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України,  угод (договорів) між клієнтами та Банком, наданої клієнтами Банку згоди, а також згідно із цією Політикою конфіденційності.

Ця Політка застосовується Банком до мобільних додатків (тут і далі - Сервіси) незалежно від того яким шляхом Ви (тут і далі - клієнт Банку) користуєтесь даними Сервісами: комп’ютер, мобільний телефон, планшет, або інший пристрій, за допомогою якого клієнт Банку можете скористатися Сервісами, що покриваються даною Політикою конфіденційності.

Для того, щоб обробляти здійснені клієнтами Банку з використанням Сервісів платежі та дозволяти клієнтам здійснювати інші операції, Банк збирає інформацію, що зазначена: в угодах (договорах) між клієнтами і Банком; у наданій клієнтами Банку згоді, на Сайті Банку,  у цій Політиці конфіденційності,  Банк збирає, зокрема,  також такі відомості про клієнтів:

 • номери кредитних та/або дебетних краток, їх актуальний баланс та дати закінчення терміну дії карток;
 • номери банківських рахунків, їх актуальний баланс та дати закінчення терміну договорів;
 • дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) або будь-який інший ідентифікаційний номер, що визнається державою.

У разі, якщо необхідно зареєструвати клієнта Банку та/або його електронний пристрій у мобільному додатку Банку, Банк також збирає:

1. інформацію про пристрій – таку як: версія операційної системи, апаратна модель, IMEI та інші унікальні ідентифікатори пристрою. Банк не збирає інформацію про історію викликів, список контактів та інше;

2. інформацію про дії клієнта Банку - користувача у Сервісі (системі) – таку як: час та тривалість користування Сервісами, дії, які клієнт Банку здійснював під час користування Сервісами та будь-яка іншу інформацію, що може бути збережена у файлах cookies, які Банк використовує на деяких пристроях;

3. іншу інформацію – про використання клієнтом Банку послуги з використанням Сервісів, наприклад, як клієнт Банку використовує контент, що надається Сервісом.

Під час користування мобільним додатком для того, щоб обробити транзакцію, Банк використовує   інформацію про транзакцію, в тому числі: дата, час та сума транзакції, розташування та опис торговця (мерчанта), опис, наданий продавцем товару або послуги, за які здійснюється оплата, спосіб оплати, що використовується, призначення платежу та будь-яку іншу інформацію, що може додаватися до транзакції продавцем та/або покупцем (клієнтом Банку).

Для того, щоб надати клієнтам Банку можливість підтверджувати свої дії у Сервісі (системі)  одноразовим тимчасовим паролем (ОТР), Банк запитує доступ до SMS-сервісів. Одноразовий тимчасовий пароль може бути запитано під час реєстрації або виконання певних дій при користуванні мобільним додатком  (здійснення фінансових операції, розблокування карток і т.д.). Для того, щоб  здійснити   фінансову операцію клієнта, Банк використовує номер мобільного телефону такого клієнта Банку. Банк не збирає інформацію щодо  історії SMS-повідомлень клієнта Банку, списку його контактів тощо. Також Банк може зареєструвати пристрій у відповідних сервісах, що надаються компаніями Google або Apple для того, щоб надати клієнту Банку можливість підтверджувати його дії у Сервісі (системі) PUSH-повідомленнями.

Банк також збирає та зберігає інформацію, яку клієнт Банку надає безпосередньо Банку, а також дані клієнта Банку, як користувача, які використовуються для його реєстрації  та/або реєстрації його пристрою у мобільному додатку  для обробки  платежів цього клієнта Банку.

Банк використовує інформацію, яку збирає (та може об’єднати з іншою зібраною інформацією про клієнта Банку) для наступних цілей:

 • реєстрація клієнта Банку та/або його пристрою в Сервісах;
 • надання послуги або функції в Сервісах, яку клієнт Банку замовив;
 • надання персоналізованого контенту та рекомендацій щодо користування мобільним додатком;
 • для реклами, наприклад, надання клієнту Банку персоналізованих пропозиції, відправки йому рекламних повідомлень;
 • для оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, що надаються через мобільний додаток (включаючи проведення опитувань клієнтів щодо послуг, наданих через мобільний додаток);
 • проведення досліджень щодо того як клієнти Банку-користувачі використовують надані Сервіси для поліпшення якості послуг;
 • забезпечення оновлення та технічної підтримки Сервісів на пристрої клієнта Банку;
 • іншу інформацію зі  згоди клієнта Банку.

Будь-яка персональна інформація, надана клієнтами Банку безпосередньо третій особі (стороні): продавцю товарів, послуг (мерчанта), веб-сайту або програми не покривається даною Політикою конфіденційності. Банк не несе відповідальність за конфіденційність інформації і безпечність продавців (мерчантів) або третіх осіб, яким клієнт Банку безпосередньо передає свою особисту інформацію. Банк рекомендує клієнтам Банку ознайомитися з політикою конфіденційності третіх осіб, яким клієнти Банку передають свою особисту інформацію.

Банк не буде розкривати/передавати  належну клієнтам Банку інформацію будь-кому за межами  Банку, за винятком випадків, передбачених законодавством України, умовами угод (договорів) між клієнтами і Банком, умовами наданої клієнтами Банку згоди.

Безпека облікового запису клієнта Банку у мобільному додатку залежить від того яким чином клієнт Банку зберігає комп’ютер, мобільний телефон, планшет, або інший пристрій, пароль(і), PIN або іншу інформацію, що дозволяє отримати доступ до облікових записів клієнта Банку у відповідному Сервісі, та чи поширює клієнт Банку дану інформацію третім особам. У випадку, коли клієнт Банку добровільно надає третім особам свій комп’ютер, мобільний телефон, планшет, або інший пристрій та/або вищеперераховану інформацію, третя сторона буде мати доступ до облікового запису клієнта Банку в Сервісі та персональної інформації цього клієнта Банку, при цьому Банк не несе відповідальності за подібні випадки.

Клієнт Банку несе пряму відповідальність за контроль доступу до свого комп’ютера, мобільного телефона, планшет, або іншого мобільного пристрою, мобільного додатку, що можуть бути встановлені на його комп’ютері, мобільному телефоні, планшеті, або іншому мобільному пристрої, клієнт Банку також несе відповідальність за зберігання своїх паролів та/або PIN і за розповсюдження (поширення) даної інформації третім особам.

Клієнт Банку також зобов’язаний негайно повідомляти  Банк, якщо він вважає, що його персональна інформація у мобільному додатку була скомпрометована.

Використання файлів cookie

Cookie - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт.

Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, поки користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

Важливо:

 • при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;
 • у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;
 • відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Банк дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього Банку необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Банку поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.

Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Банк використовує такі категорії файлів cookie:

Строго необхідні файли cookie - потрібні для пересування користувачем по веб-сторінці і при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також, здійснюють запам'ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.

Експлуатаційні файли cookie - агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д.

Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Функціональні файли cookie - використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім'я користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарях, мовна версія Сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту.

Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами.

Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам'ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.

Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Цільові файли cookie - використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту.

Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, Банк користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., Gemius та інші.

Наведені як приклад Банку можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті.

Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Управління файлами cookie:

Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того щоб їх відключити скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari for macOS

Важливо:

 • конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися;
 • варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie;
 • відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту, користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

Інформація про користувачів отримана за допомогою файлів cookie не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю Банку, якій належить ресурс.

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

При використанні користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача.

Використання зазначених сервісів Банку необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Банк не зберігає і не обробляє.

Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

Безпека неповнолітніх

Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів, крім користувачів, які можуть самостійно звертатися до Банку з метою отримання банківських, фінансових послуг. Банк дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, Банк звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використанні тих чи інших сервісів Сайту.

Взаємодія Банку з третіми особами стосовно персональних даних

Банк не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Банк розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Банку.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Банк рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб- сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Сайті

Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, Банк жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів Сайту.

Захист персональних даних

Банк використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Банк не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Банку.

Банк забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Банк надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Банку.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Условия доступа к персональным данным

Порядок доступа к персональным данным третьих лиц определяется условиями согласия пользователя, предоставленной владельцу персональных данных на обработку этих данных, или в соответствии с требованиями закона.

Пользователь имеет право на получение любых сведений о себе у любого субъекта отношений, связанных с персональными данными, при условии указания фамилии, имени и отчества, места жительства (места пребывания) и реквизитов документа, удостоверяющий физическое лицо, подающее запрос, кроме случаев, установленных законом.

Доступ пользователя к данным о себе осуществляется бесплатно.

Отсрочка доступа пользователя к своим персональным данным не допускается.

Отсрочка доступа к персональным данным третьих лиц допускается в случае, если необходимые данные не могут быть предоставлены в течение тридцати календарных дней со дня поступления запроса. При этом общий срок решения вопросов, затронутых в запросе, не может превышать сорока пяти календарных дней.

Сообщение об отсрочке доводится до сведения третьего лица, подавшего запрос, в письменной форме с разъяснением порядка обжалования такого решения.

Решение об отсрочке или отказе в доступе к персональным данным может быть обжаловано у Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека или в суде.

Права суб'єкта персональних даних

Банк доводить до Вашого відома про Ваші права, як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3. на доступ до своїх персональних даних;

4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були Вами надана Банку відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Банком, будь ласка, звертайтеся до Банку: по електронній пошті на [email protected] або напишіть листа на адресу: 0470, Україна, м.Київ, вул.Андріївська, 4

Согласие субъекта персональных данных

Субъект персональных данных может дать согласие на обработку (в том числе передачу) персональных данных в письменной форме (в том числе электронной, включающей как проставление соответствующей отметки, отправление пароля/кода или отправки в АО «ПУМБ» данных при помощи средств коммуникаций: сайт АО «ПУМБ», электронная почта, мессенджеры, так и другое) или в форме, которая позволяет сделать вывод о предоставлении согласия. В том числе согласие может включать и проставления галочки при посещении Сайта, выбор технических настроек услуг информационного характера, или другое документальное подтверждение или способы действий, которые ясно указывают, в данном контексте, принятие субъектом данных предложенной обработки его персональных данных. Любая форма предоставления согласия подтверждает ознакомление клиента или потенциального клиента с вышеизложенной информацией, в частности: об источниках сбора персональных данных; местонахождении персональных данных; целях их обработки; условиях предоставления доступа к персональным данным, их передаче и о третьих лицах, которым могут передаваться персональные данные; о местонахождении владельца и распорядителя персональных данных.

При посещении Сайта молчание, ранее проставленная галочка при посещении Сайта или бездействие не должны, в свою очередь, рассматриваться как согласие. Согласие должно охватывать всю обработку данных, которая осуществляется для той же цели, или с такой целью. В том случае, когда обработка данных имеет несколько целей, согласие необходимо для каждой из них, если иное не предусмотрено в договоре.

Изменение политики

В эту Политику периодически и без предварительного уведомления пользователя об этом, могут вноситься изменения и дополнения, в том числе, при изменении требований законодательства.

В случае внесения существенных изменений в этой Политике Банком будет размещено уведомление на Сайте и указан срок вступления этих изменений в силу. Если в течение указанного срока Вы не откажетесь от их принятия в письменной форме, это означает, что Вы согласны с соответствующими изменениями политики.

Просим время от времени просматривать Политику для того, чтобы быть в курсе любых изменений или дополнений.

arrow

Обратная связь