Mobile app
go go
News

Welcome to the Press-center of FUIB! In this section, You can read the latest news of the bank and analytical materials about the financial market.

Members of the media may receive comments of the leaders and experts of the bank about the products and services of FUIB, about the situation on the Ukrainian financial market, contacting with the press officers.

Повідомлення про внесення змін до публічної пропозиції ПАТ ПУМБ на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
28 September 2016
Отримати на e-mail {title} - Bank FUIB

Шановні клієнти, з 01.10.2016 набуває чинності нова редакція Публічної пропозиції ПАТ «ПУМБ» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (ДКБО).

Зміни внесені в частині:

  • встановлення штрафних санкцій у розмірі 10 (десяти) відсотків від простроченої суми за кожний випадок прострочення, а також за кожний місяць прострочення встановленого терміну, за порушення зобов’язань з повернення кредиту та/або процентів за користування кредитом/комісій при обслуговуванні Кредитної картки на «Умовах надання та обслуговування «Кредитної картки з пільговим періодом та сервісом оформлення покупок «У розстрочку» згідно Додатку №4 до ДКБО (п. 4.2.24. Розділу ІІ ДКБО);
  • надання доступу до індивідуального банківського сейфу протягом встановленого робочого часу відділення Банку, в якому розміщено сейфове сховище, та щодо знищення дубліката ключа від Сейфу при введенні в експлуатацію сейфового сховища, або після заміни замка Сейфу (п. 7.6. Розділу ІІ ДКБО);
  • умов розірвання в односторонньому порядку Договору у разі ненадання/неналежного надання Клієнтом документів/відомостей необхідних для уточнення/перевірки/оновлення інформації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати направлення Клієнту відповідного повідомлення Банком (п. 4.2.7. Розділу І ДКБО).

Крім того, зміни внесені в частині умов надання та обслуговування кредитних карток до Додатку №4 до ДКБО:

  • змінено розмір процентних ставок на 58% (49% у разі придбання Клієнтом послуги з укладення договору страхування життя) на суму основного боргу у випадку виникнення простроченої заборгованості за кредитом;
  • встановлено пільговий розмір процентних ставок за користування кредитними коштами по кредитній картці за операціями розрахунку карткою у торгівельно-сервісній мережі та мережі інтернет, оформленими в рамках Сервісу оформлення покупок «У розстрочку»;
  • встановлено розмір мінімального платежу на рівні 3%, що оплачується щомісячно у випадку наявності заборгованості;
  • змінено розмір щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості, при використанні Клієнтом сервісу оформлення покупок «У розстрочку» в межах періоду, протягом якого Банк не нараховує комісію за обслуговування кредитної заборгованості (входить у вартість тарифу за переказ коштів в банкоматі ПУМБ з поточного рахунку Клієнта, до якого випущена платіжна картка, на інші рахунки в національний валюті);
  • скасовано щомісячну комісію за обслуговування карткового рахунку з відновлювальною кредитною лінією.

Ознайомитись з новою редакцією Публічної пропозиції ПАТ «ПУМБ» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб можна за посиланням.

У разі незгоди із запропонованими змінами в Публічну пропозицію ПАТ «ПУМБ», Ви маєте право до набуття чинності нової редакції розірвати ДКБО без сплати додаткової комісії за його розірвання.

За наявності додаткових питань звертайтесь до відділень ПАТ «ПУМБ» (перелік відділень Банку доступний за посиланням) або в Центр обслуговування клієнтів за телефонами: 

  • +38 044 290 7 290 по Україні та з-за кордону 1
  • 490 - короткий номер з мобільних телефонів 2

Subscribe to the newsletter

Next
Please fill this field

Отримати на e-mail

Введіть Вашу електронну адресу

Будь ласка, погодьтеся на обробку персональних даних Будь ласка, введіть e-mail

Новину відправлено

{title} - Bank FUIB

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!

+
arrow

Feedback