Мобільний додаток
перейти перейти
News

Welcome to the Press-center of FUIB! In this section, You can read the latest news of the bank and analytical materials about the financial market.

Members of the media may receive comments of the leaders and experts of the bank about the products and services of FUIB, about the situation on the Ukrainian financial market, contacting with the press officers.

FUIB announces scheduled Annual General Meeting of Shareholders
22 March 2013
Отримати на e-mail {title} - Bank FUIB

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ «ПУМБ»!

Повідомляємо Вас про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ”(далі – Банк).

Збори відбудуться 23 квітня 2013 року за місцезнаходженням Банку (в приміщенні Донецького Головного офісу Банку): 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 2-А (зал засідань, 3-й поверх, кабінет № 337).

Початок Зборів об 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись 23 квітня 2013 року з 10:30 до 10:55 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде складено станом на 24 годину 17 квітня 2013 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів.
 2. Про затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2012 рік.
 3. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми щодо річного звіту Банку за 2012 рік.
 4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії Банку щодо річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2012 рік.
 5. Про розподіл прибутку (або покриття збитків) Банку за 2012 рік.
 6. Про прийняття рішень за результатами розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Банку за підсумками діяльності в 2012 році.
 7. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «ПУМБ» шляхом викладення його в новій редакції.
 8. Про уповноваження на підписання нової редакції Статуту ПАТ "ПУМБ" та обрання уповноважених осіб на здійснення дій щодо погодження змін до Статуту ПАТ "ПУМБ" з Національним банком України та їх державної реєстрації.
 9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Спостережну раду Банку, Положення про Правління Банку.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

 • акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку.
 • представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Банку (в приміщенні Донецького Головного офісу Банку): 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 2-А у робочі дні тижня з 9.00 до 18.00 години.

Телефон для довідок: (044) 231-71-19. Контактна особа: Кузюк Роман Іванович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПУМБ» (тис. грн.) *

Найменування показника

Період

звітний (2012)

попередній (2011)

Усього активів

27 555 348

34 866 052

Основні засоби

1 312 602

1 325 644

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

102 780

68 636

Сумарна дебіторська заборгованість

95 818

1 594 430

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 835 472

7 028 536

Нерозподілений прибуток

948 369

(781 990)

Власний капітал

5 060 000

4 029 919

Статутний капітал

3 427 350

3 396 152

Довгострокові зобов'язання

2 126 186

3 876 106

Поточні зобов'язання

20 374 322

26 931 836

Чистий прибуток (збиток)

278 597

268 155

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14 323 880

14 323 880

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 952

3 615


* Застереження: зазначена вище інформація за 2012 рік наведена виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Правління Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.

Subscribe to the newsletter

Next
Please fill this field

Отримати на e-mail

Введіть Вашу електронну адресу

Будь ласка, погодьтеся на обробку персональних даних Будь ласка, введіть e-mail

Новину відправлено

{title} - Bank FUIB

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!

+
arrow

Зворотний зв'язок